Jakie warunki kredytowe proponuje bank, a jakie prywatne przedsiębiorstwa pożyczkowe?

Zazwyczaj o zdobywaniu akcesoryjnych środków pieniężnych w formie wierzytelności mówi się że jest to pożyczka bądź kredyt. Mimo to należy oddzielić te dwa wyrażenia - przypisując im tym samym podmioty u których ubiegamy się o zastrzyk pieniężny.

Tak naprawdę o pożyczkę staramy się wyłącznie w podmiotach pozabankowych - z reguły są to prywatne działalności lub jednostki mające odpowiedni zasób pieniężny. Porozumienie obowiązuje w oparciu o Kodeks Cywilny. Za to mówiąc o kredytach - musimy wiązać z tym sformułowaniem wyłącznie banki i Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe działające na podstawie prawa bankowego. W tym wypadku finanse na kredyt wypłacane są ze środków zdeponowanych przez pozostałych klientów.

W szeregu przypadków na przeszkodzie uzyskania kredytu bankowego staje ta sama kwestia. Banki chcą posiadać wiedzę na co potrzebne są nam finanse o które się staramy i chcą mieć wgląd do adaptacji naszego zamiaru kredytowego. Jeżeli mowa o pożyczkach w innych podmiotach - nie podajemy zamiaru brania wierzytelności. Na dodatek pożyczki mogą zostać wydane nam w postaci gotówki lub przelewu. System bankowy z kolei oparta jest jedynie na przelewach na podany rachunek rozliczeniowy wierzyciela.

Na jakiej zasadzie są tworzone umowy w obu formach zaświadczania usług kredytowych? Warto rozpocząć od tego, że umowy różnią się od siebie znacznie. Umowa o pożyczkę może być spisana albo zawarta utnie ale wyłącznie poniżej 500zł. Obie strony mają tu spore pole do negocjacji, bo podpisując umowę wolno scharakteryzować zarówno termin spłaty całej wierzytelności jak i cenę całej pożyczki. Na dodatek kredytodawca nie sprawdza swojego wierzyciela w BIK-u. W ten sposób zapożyczenie zapewnia bardzo duże pole manewru i wolność.

Kredyt który udostępnia nam bank jest regulowany podpisaną przez obie strony umową, pod rygorem zerwania w przypadku niedotrzymania warunków jednej ze stron. W momencie podpisywania umowy wyznaczane są zasady i czas uregulowania całego zobowiązania, i tak fundamentalne elementy jak prowizje i odsetki. Na umowie źródłowej znajdują się też reguły zmian warunków tej umowy.

-Pożyczka pod zastaw nieruchomości

-Jakie dokumenty są wymagane przy ubieganiu się o pożyczkę pod zastaw nieruchomości?

-Jaki status musi mieć nieruchomość pod zastaw?

-Informacje na temat warunków ustanowionych przez banki odnośnie zdolności kredytowej

-Dokąd opłaca zwrócić się o wierzytelność? Do banku czy instytucji pożyczkowej?